Per 2020 moet in totaal 6000 MW aan windenergie op land operationeel zijn. Steeds meer partijen zijn ervan overtuigd dat die doelstelling alleen kan worden gehaald als alle stakeholders bij een windproject – overheden, ontwikkelaars en omgeving - samenwerken. In dat kader wordt ook wel gesproken over participatie (door de omgeving). Deze samenwerking door de stakeholders of participatie kan worden uitgewerkt in een participatieplan. Hoewel een breed publiek het concept van een participatieplan omarmt, bestaat er in de praktijk onduidelijkheid over wat er concreet in een participatieplan zou moeten staan en hoe je tot een breed gedragen participatieplan komt.

Deze website geeft een antwoord op de vraag wat in een participatieplan zou moeten staan en welke instrumenten voor participatie kunnen worden ingezet. Daarbij richten wij ons tot alle stakeholders bij een windpark: overheden, ontwikkelaars en de omgeving. De website geeft een handzaam en gestructureerd overzicht van hoe participatie in alle fasen van de ontwikkeling van een windpark kan worden opgezet. Dit wordt gedaan door het geven van 7 richtsnoeren en het uitwerken van 5 projectfases en 28 (participatie) instrumenten.

Onderstaand stroomschema geeft schematisch het ontwikkelproces van een windpark weer. Daarbij worden de 5 projectfases aangegeven en de participatie-instrumenten die in die fases ingezet kunnen worden. De gekleurde balken geven het verloop van de mate van betrokkenheid van de stakeholders weer.