fases col2
fases col3
fases col4
fases col5
fases col6
Beschrijving Enige schade of overlast tijdens de bouw is onvermijdelijk, vooral bij windparken in de omgeving van bewoond gebied. Zo moeten voor de bouw wegen worden aangelegd, kabels worden ingegraven, heipalen worden geslagen, is er bouwverkeer, etc. Schade en overlast dienen zo veel mogelijk voorkomen te worden, maar indien onvermijdelijk dient schade en overlast vergoed te worden. Een transparante en goede schadevergoedingsregeling kan veel ergernis voorkomen. Een dergelijke regeling kan van te voren en in samenspraak met de omgeving afgesproken worden.
Aandachtspunten
  • Leg de schadevergoedingsregeling van te voren goed vast zodat voor iedereen duidelijk is waar men op kan rekenen. Houd het simpel en overzichtelijk.
  • Zorg voor een snelle afwikkeling van schadeclaims.
  • Zorg voor wederzijds begrip. Als ontwikkelaar: houd rekening met daadwerkelijk beleefde / ervaren overlast. Als omgeving: respecteer technische en veiligheidsbeperkingen.
  • Bij geschillen kan een onafhankelijke commissie/loket bemiddelen of uitspraak doen, of kan de kwestie aan de rechter worden voorgelegd.
  • De Gasunie hanteert tabellen als richtlijn voor landbouwschade die als inspiratie kunnen dienen.
Wetgeving