fases col2
fases col3
fases col4
fases col5
fases col6
Beschrijving Een deel van de financiële ruimte in de businesscase van een windpark kan gebruikt worden om de hinder van het windpark verder terug te brengen (ten opzichte van de normstelling krachtens het Activiteitenbesluite en de Activiteitenregeling; zie ook het instrument maatwerkvoorschrift). Het kan een keuze zijn om het windpark op sommige momenten stil te zetten of terug te regelen in vermogen om hinder door slagschaduw, lichtschittering of geluid te reduceren. Dit kan ten koste gaan van de financiële ruimte die er is voor andere participatie-instrumenten.
Bij het instrument Terugregeling / stilstand gaat het ons om een afspraak tussen omgeving en ontwikkelaar. Deze afspraken komen bovenop de wettelijke verplichtingen (zie ook art. 3.12 Activiteitenregeling) en eventuele maatwerkvoorschriften die dwingend worden opgelegd door de overheden.
Aandachtspunten
  • Het verminderen (of zelfs tot nul reduceren) van hinder door slagschaduw kost over het algemeen relatief weinig stilstand. In de meeste gevallen gaat het om paar tienden procent van de jaaropbrengst, in sommige gevallen oplopend tot enkele procenten. Turbines zijn veelal uitgerust met een slagschaduwstilstandsvoorziening die zo ingesteld kan worden dat slagschaduw automatisch geheel of deels voorkomen wordt.
  • Het verminderen van de geluidsproductie van het windpark levert al snel veel meer productieverlies op en het is dus zaak om alleen terug te regelen op de meest cruciale momenten.
  • Het is belangrijk om een heldere, objectieve en controleerbare afspraken te maken omtrent terugregeling en stilstand. Dit voorkomt verkeerde verwachtingen
Wetgeving Stilstand wordt geregeld in art. 3.12 Activiteitenregeling. Additionele afspraken omtrent terugregeling/stilstand zijn vrijwillig (de aanwezigheid van maatwerkvoorschriften daargelaten).
Voorbeeld Windpark Houten: het windpark wordt bij bepaalde windsnelheden/windrichtingen teruggeregeld in vermogen om geluidshinder te minimaliseren. Dit is geen wettelijke verplichting maar de windparkexploitant eerbiedigt hiermee eerder gemaakte afspraken.